• Garevac, Lužani 1 - 74484 Modriča
  • 00387 (53) 874 052
  • Garevac, Lužani 1 - 74484 Modriča
  • 00387 (53) 874 052
DONIRAJ

Ilija Matanović

Ilija Matanović (2000.-2003.)

Rodio se 1. srpnja 1955. godine u Vidovicama, gdje je završio i osnovnu školu. Humanističku srednju školu završio je u Dubrovniku, teologiju je studirao u Sarajevu i diplomirao 1982. Za svećenika je zaređen u Sarajevu 29. lipnja 1982. godine.

U pastoralu Vrhbosanske nadbiskupije djeluje kao kapelan u Derventi, Brčkom, Stupu i Oštroj Luci-Bok Kao kapelan djelovao u župama: Kopanice, Derventa, Brčko, Sarajevo (Stup), Oštra Luka-Bok, a kao župnik u Rastičevu, gdje je sagradio novu župsku kuću i renovirao župsku crkvu. Prvi je župnik novoutemeljene župe Prud, gdje je sagradio župsku kuću i crkvu, koje su Srbi razorili 1992. godine. Od 1991. do 1993. bio je vojni kapelan HV-a, zatim od 1994.-1996. vojni kapelan HVO-a.

U Boću je obnovio župsku kuću i crkvu te organizirao gradnju nove filijalne crkve i stana za svećenika u Boderištu. U Dubravicama izgradio je takoder filijalnu crkvicu. . God. 1999 odlazi u Rim gdje završava dvosemestralni studij bioetike na Fakultetu Regina Apostolorum. Za vrijeme boravka u Rimu bavio se istraživanjima u vatikanskim arhivima.

Nakon povratka iz Rima (2000), preuzima razorenu i rastjeranu župu Garevac (2001.-2003.), gdje obnavlja župnu kuću i crkvu. U Kopanicama obnavlja župnu crkvu i kapelicu na groblju a u Jelaškama je temeljito obnovio župnu kuću, a u župi Turić od kolovoza 2017. nastoji malu vjerničku zajednicu jačati u vjeri, nadi i ljubavi.

Župnik Matanović se rano počeo baviti spisateljskim radom a svoja literarne radove objavljivao je u različitim katoličkim časopisima.

U dubrovačkom sjemeništu uređivao je list Koraci, a za vrijeme studiranja u Sarajevu, bio je jedan od inicijatora pokretanja časopisa studenata Vrhbosanske bogoslovije Mladi teolog.
U Rastičevu izdavao je glasilo Povezanost a u Garevcu župni list Novi Garevac. | garevac-net