• Garevac, Lužani 1 - 74484 Modriča
  • 00387 (53) 874 052
  • Garevac, Lužani 1 - 74484 Modriča
  • 00387 (53) 874 052
DONIRAJ

Anto Stjepanović

Anto Stjepanović (2018. – )

Rodio se 5. listopada 1963. u Krepšiću kod Brčkoga gdje je završio i osnovnu školu, a gimnaziju je pohađao u Brčkom. Poslije odsluženja vojnog roka upisuje Agronomski fakultet u Zagrebu. Godine 1986. upisao je studij teologije u Sarajevu. Nakon treće godine ulazi Karmelićanski samostan u Zagrebu, gdje je 1996. zaređen za svećenika.
Potom je  bio četiri godine kapelan u Remetama, a  god.2005. odlazi na službu u Karmelićanski samostan u Krk. Iste je godine izrazio želju za odlazak u misije u Afriku. U Kaliforniji je učio engleski jezik a misionarski je djelovao  u afričkoj državu Malawi sve do 2008. kad se vraća u Hrvatsku i izlazi iz Karmelićana i prelazi u biskupijske svećenike  U Istri  je bio 8 godina župnik u župama : Gologorica , Pazinski Novaki, Paz, Krbune i Tupljak a u kolovozu 2018. preuzeo je upravu župe Garevac. | garevac.net